Kategori arşivi: Resimlerimiz

BEKİR SITKI VİSALİ EFENDİ

BEKİR_SITKI

DSC00921

 

Hacı Bekir Sıtkı Visali Hz. (Bekir Sıtkı Halıcıoğlu), Manisa’nın Kula ilçesinde Molla Efendi Zade Hacı Mehmet Efendi’nin oğludur. 1882 tarihinde Kula’da doğmuştur. İlk tahsilini Boşnak Hoca namıyla maruf alimden tamamlamıştır. Zahir ilimlerini, İstanbul Fatih medreselerinde, Fatih dersiazam’larından ahz etmiş, icazet almışlardır. İstanbul Kadırga semtinde, Ahmet Ziyaeddin Gümüşanevi Hz. Halifelerinden Hacı Hafız Ahmet Efendi’nin Hadisi Nebeviye derslerine devam etmiş ve tekmil etmiştir.

Şeyhi Muhteremi Abdurrahman Sami Niyazi’nin 1933′de Ahirete teşriflerinden sonra, irşad vazifesine aralıksız devam etmişlerdir.

 

Tasuvvufi Görüşü VAHDETİ VÜCUD Esaslarına göre’dir. Daha açık bir ifade ile, Kendileri Muhyiddin İbn’ül Arabi Hz. nin meşrebindedir.

22 Ocak 1962 gününde, 83 yaşında iken, abdest alarak iki rekat namaz kıldıktan sonra Allah… diyerek Dar-ı Beka’ye teşrif buyurmuşlardır.

Rahmetullahi aleyh ve rahmeten vasia Kabri şerifleri, İzmir Zeytindağ Kokluca Mezarlığında Hocazade Cami’i karşısındadır.

Hayatı boyunca Sünneti Seniyye üzerine yaşamaya gayret eden Hacı Bekir Sıtkı Visali Efendinin Ruhu için El Fatiha…

MEHMET RUHİ EFENDİ

MEHMET_RUHİDSC00917

Kulalı Hacı Mehmet Ruhi Akhan (KSA) Hazretleri, Manisa’nın Kula kazasında 1905 yılında, doğmuştur. Halim isminde çok sahavetli ve mer¬hametli bir zatın oğludur. Halim Efendi’nin fakirlere ve düşkün kimselere karşılıksız yardımda bulunduğunu Seyyid Kazım Kızılkanat Efendi nakleder. Babası ve annesi müttaki ve salih insanlardandı. Mehmet Ruhi Akhan (KSA) Hazretleri, namaz üzerine farz olduğundan itibaren hiç kazaya bırakmamış ve ca¬mide cemaate devam etmiştir. Hazreti Mehmed Ruhi’nin (KSA) sanatı deri işlemeciliği ve ayakkabıcılık olmuştur. İslam’ın emrettiği şekilde haram ve helale dikkat eder, şüpheli şeylerden kaçınırdı.
Muhterem, kendini ilahi aşka kaptırmıştır. Allah-ı Zül¬celâl’e ve Resulullah’a ünsiyet etmek için bir mür¬şidi kamil aramıştır. O zamanın kâmil mürşidi olan Bekir Sıdkı Visali Hazretleri ile tanışıp, Hazret’ten Tariki virdini alıp ona mürid olmuş¬tur. Uşşaki Mürşidine sıdk ile bağlanmış ve tasavvuf yolunda yükselmiştir. Menemen’ de iken Abdurrahman Sami Niyazi (KSA) Hazretleri ile tanışmış ve hayır dualarını almıştır.
Mehmet Ruhi Akhan (KSA) Hazretleri, üstadı Bekir Sıdkı Visali (KSA) Hazretleri’nin 1962 yılında vefat etmesiyle, 1962-1977 yıllarında Uşşaki postuna oturarak irşatla meşgul olmuştur. Halvetiyeyi Uşşaki’ye büyük hizmetleri geçen ibadet aşığı bir kamili mürşittir. El-Hac Mehmet Ruhi Akhan (KSA) Hazretleri eb¬rardan bir zat olup, “Marifet Sırları” adlı bir de divanı vardır.

SEYYİD KAZIM KIZILKANAT EFENDİ

Seyyid Kazım Kızılkanat Efendi, Urfa ’nın Siverek kazasında 1908 yılı nisan ayının 21. günü Molla Seyyid Han kızı Nesibe Hanım’dan bu aleme teşrif etmişlerdir. Babası Seyyid Ramazan Efendidir. Seyyid Kazım Efendi’nin babası seferberlikte şehit olmuştur.

Seyyid Kazım Kızılkanat Efendi, babasının vefatından sonra tahsilinin devamına imkan bulamadığından, 1927 yılında Mersin’de Jandarma Ast Subay Okulu’na devam etmiş, oradan da 1936 yılında İstanbul Maltepe Ateş Okulu’na gönderilmiş ve bir zaman da orada tahsiline devam etmiştir. Daha sonra 1937 yılında Manisa vilayetinin Demirci kazasına tayin olmuştur. Bu dönemlerde manayı alemde ceddi Hazreti Ali, İmam-ı Hasan, İmam-ı Hüseyin Efendiler’le mülakatta bulunmuşlardır.

Kazım Kızılkanat Efendi, gördüğü manevi rüyaların tesirinde kalarak rahatsızlanmıştır. Bunun üzerine kamil biri olan Müftü Hasan Efendi ile görüşmüş, Hasan Efendi kendisine bir tarikata intisap etmesini tavsiye etmiştir. O hazrette Müftü Hasan Efendi’ye intisap etmek istediğinde, “Oğlum Kazım, nasibin bizde değil” diyerek başka bir mürşid bulmasını tavsiye etmiştir.

Kazım Kızılkanat Efendi, Daha sonra Kula’ya tayin edilmiş ve 1944 senesinde Uşaki ileri gelenlerinden Hacı Mehmed Ruhi Akhan Uşşaki Efendi ile tanıştırılmıştır. Bekir Sıdkı Visali Uşaki Efendi’ye biat etmiştir. Uşşakiliğe uzun zaman hizmet ederek Mehmet Ruhi Akhan Efendi’nin vefatından sonra 1976-1980 yıllarında Uşşaki postuna oturarak irşada devam etmiştir.