TESBİH-İ KAMİLE

Dikkat:Her satır sonunda üç defa Subhanallah okunacak

Zatınla nefislerden münezzeh Tealasın Allah
Hayatınla ruhlardan münezzeh Tealasın Allah
Nurunla nurlardan münezzeh Tealasın Allah
Vahdetinle kalplerden münezzeh Tealasın Allah
İlminle akıllardan münezzeh Tealasın Allah
İradenle fikirlerden münezzeh Tealasın Allah
Celalinle vehimlerden münezzeh Tealasın Allah
Hüviyetinle hayallerden münezzeh Tealasın Allah
Kemalinle himmetlerden münezzeh Tealasın Allah
Cemalinle suretlerden münezzeh Tealasın Allah
Samedinle cisimlerden münezzeh Tealasın Allah
Kudretinle mevitlerden münezzeh Tealasın Allah
Sıdkı kulun tesbihinden münezzeh Tealasın Allah

Dikkat:Her satır sonunda üç defa Elhamdülillah okunacak

Zatınla nefisleri var ettin Ya Allah
Hayatınla ruhları var ettin Ya Allah
Nur’unla nurları var ettin Ya Allah
Vahdetinle kalpleri var ettin Ya Allah
İlminle akılları var ettin Ya Allah
İradenle fikirleri var ettin Ya Allah
Celalinle vehimleri var ettin Ya Allah
Hüviyetinle hayalleri var ettin Ya Allah
Kemalinle himmetleri var ettin Ya Allah
Cemlinle suretleri var ettin Ya Allah
Kudretinle mevtleri var ettin Ya Allah
Sıdkı kulunu cemalinden var ettin Ya Allah

Dikkat:Her satır sonunda üç defa Allahu Ekber okunacak

Zatınla zatında Vücüdun büyüktür Ya Allah
Zatınla zatında Hayatın büyüktür Ya Allah
Zatınla zatında Envarın büyüktür Ya Allah
Zatınla zatında Vahdetin büyüktür Ya Allah
Zatınla zatında Ulumun büyüktür Ya Allah
Zatınla zatında İraden büyüktür Ya Allah
Zatınla zatında Celalin büyüktür Ya Allah
Zatınla zatında Hüviyetin büyüktür Ya Allah
Zatınla zatında Kemalin büyüktür Ya Allah
Zatınla zatında Cemalin büyüktür Ya Allah
Zatınla zatında Samedin büyüktür Ya Allah
Zatınla zatında Kudretin büyüktür Ya Allah
Zatınla zatında Sıdkı kulunun Tekbiri büyüktür
YA ALLAH

 

Bir Cevap Yazın