SEYYİD KAZIM KIZILKANAT EFENDİ

Seyyid Kazım Kızılkanat Efendi, Urfa ’nın Siverek kazasında 1908 yılı nisan ayının 21. günü Molla Seyyid Han kızı Nesibe Hanım’dan bu aleme teşrif etmişlerdir. Babası Seyyid Ramazan Efendidir. Seyyid Kazım Efendi’nin babası seferberlikte şehit olmuştur.

Seyyid Kazım Kızılkanat Efendi, babasının vefatından sonra tahsilinin devamına imkan bulamadığından, 1927 yılında Mersin’de Jandarma Ast Subay Okulu’na devam etmiş, oradan da 1936 yılında İstanbul Maltepe Ateş Okulu’na gönderilmiş ve bir zaman da orada tahsiline devam etmiştir. Daha sonra 1937 yılında Manisa vilayetinin Demirci kazasına tayin olmuştur. Bu dönemlerde manayı alemde ceddi Hazreti Ali, İmam-ı Hasan, İmam-ı Hüseyin Efendiler’le mülakatta bulunmuşlardır.

Kazım Kızılkanat Efendi, gördüğü manevi rüyaların tesirinde kalarak rahatsızlanmıştır. Bunun üzerine kamil biri olan Müftü Hasan Efendi ile görüşmüş, Hasan Efendi kendisine bir tarikata intisap etmesini tavsiye etmiştir. O hazrette Müftü Hasan Efendi’ye intisap etmek istediğinde, “Oğlum Kazım, nasibin bizde değil” diyerek başka bir mürşid bulmasını tavsiye etmiştir.

Kazım Kızılkanat Efendi, Daha sonra Kula’ya tayin edilmiş ve 1944 senesinde Uşaki ileri gelenlerinden Hacı Mehmed Ruhi Akhan Uşşaki Efendi ile tanıştırılmıştır. Bekir Sıdkı Visali Uşaki Efendi’ye biat etmiştir. Uşşakiliğe uzun zaman hizmet ederek Mehmet Ruhi Akhan Efendi’nin vefatından sonra 1976-1980 yıllarında Uşşaki postuna oturarak irşada devam etmiştir.

Bir Cevap Yazın