MEHMET RUHİ EFENDİ

MEHMET_RUHİDSC00917

Kulalı Hacı Mehmet Ruhi Akhan (KSA) Hazretleri, Manisa’nın Kula kazasında 1905 yılında, doğmuştur. Halim isminde çok sahavetli ve mer¬hametli bir zatın oğludur. Halim Efendi’nin fakirlere ve düşkün kimselere karşılıksız yardımda bulunduğunu Seyyid Kazım Kızılkanat Efendi nakleder. Babası ve annesi müttaki ve salih insanlardandı. Mehmet Ruhi Akhan (KSA) Hazretleri, namaz üzerine farz olduğundan itibaren hiç kazaya bırakmamış ve ca¬mide cemaate devam etmiştir. Hazreti Mehmed Ruhi’nin (KSA) sanatı deri işlemeciliği ve ayakkabıcılık olmuştur. İslam’ın emrettiği şekilde haram ve helale dikkat eder, şüpheli şeylerden kaçınırdı.
Muhterem, kendini ilahi aşka kaptırmıştır. Allah-ı Zül¬celâl’e ve Resulullah’a ünsiyet etmek için bir mür¬şidi kamil aramıştır. O zamanın kâmil mürşidi olan Bekir Sıdkı Visali Hazretleri ile tanışıp, Hazret’ten Tariki virdini alıp ona mürid olmuş¬tur. Uşşaki Mürşidine sıdk ile bağlanmış ve tasavvuf yolunda yükselmiştir. Menemen’ de iken Abdurrahman Sami Niyazi (KSA) Hazretleri ile tanışmış ve hayır dualarını almıştır.
Mehmet Ruhi Akhan (KSA) Hazretleri, üstadı Bekir Sıdkı Visali (KSA) Hazretleri’nin 1962 yılında vefat etmesiyle, 1962-1977 yıllarında Uşşaki postuna oturarak irşatla meşgul olmuştur. Halvetiyeyi Uşşaki’ye büyük hizmetleri geçen ibadet aşığı bir kamili mürşittir. El-Hac Mehmet Ruhi Akhan (KSA) Hazretleri eb¬rardan bir zat olup, “Marifet Sırları” adlı bir de divanı vardır.

Bir Cevap Yazın